Copyright © Ibb-World.com All rights reserved.
Home.Our Focus   .Services.Projects  .Contact   . Impressum  .
Ibb-World-Russian
Ibb-World-Turkey
Ibb-World-Arabic World
Languages :
Ibb-World-Germany
Ibb-World-Bulgaria
Международен Бизнес мост
Ibb-World е основана през 2003 и е акредитиранa като консултантска фирма, която работи главно в сферата на международната търговия по различни проекти.

Фирмата е доказала своето професионално присъствие като консултант на редица успешно приключили международни проекти в сферата на капиталови инвестиции, както и в продажбата на стоки и услуги, с което е постигнато увеличение на стойността на бизнеса и на двете страни – инвеститори и клиенти.

Ibb-World може да предложи установени контакти в различни сфери на бизнеса, както и утвърдено в практиката ноу-хау в управлението на проекти.
Ако Вашата компания:

a. Предоставя услуги според конкретните нуждите на клиента, Ibb-World може да  бъде  
вашия консултант или партньор по проектите за организиране на продажбата на тези услуги
в световен мащаб

b. Има дейност, насочена към международна търговия и инвестиционни проекти, Ibb-World
 ви предлага своето ноу-хау и практически опит в успешното  реализирането на подобни проекти.


Основният фокус и експертизата на  Ibb-World е в консултациите и управлението  на проекти сферата
на  международната търговия, недвижимите имоти, селското стопанство, новите енергии,
 капиталови инвестиции, др.

-     Проекти за управление (строеж и  реконструкция) на хотели;

-     Управление на социални проекти (училища, болници);

-      Управление на проекти в сферата на селското стопанство;

-     Управление и популяризиране на проекти за медицински грижи в Европа, Азия, Средния Изток, Китай;

-      Управление и изпълнение на проекти в сферата на образованието и обмен на специалисти и
       студенти по Международна търговия за различни „джойнт венчър” проекти в Европа.

  Управление на проекти и капиталови инвестиции в направление „ Енергетика”

- Проекти за изграждане на пречиствателни съоръжения;

- Производство на енергия от водни ресурси;

- Водоснабдяване;

- Въздушна, соларна и биоенергии, др.

Управление на проекти и капиталови инвестиции в направление „Търговия - Експорт / Импорт”

- Машини и съоръжения;

- Суровини и химикали;

- Селскостопански продукти;

- Фармацевтични и медицински продукти;

- ИТ продукти и услуги;

- Опаковки (PET);

- Текстил и други продукти и стоки, др.
Home